All News

 • ภาพ 1 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันและจัดบรรยายให้กับผู้ที่สนใจไปเรียนไต้หวัน

 • ภาพ 2 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 3 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 4 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 5 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 6 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 7 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 8 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 9 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 10 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 11 จาก40ภาพจัดงานแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

  เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆ ทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านและน้องๆทุกคนด้วยนะคะ ^ ^

 • ภาพ 12 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 13 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 14 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College

  เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College (AC) ^^ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญและน้องๆที่ให้ความสนใจด้วยนะคะ

 • ภาพ 15 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันและจัดบรรยายให้กับผู้ที่สนใจไปเรียนไต้หวัน

 • ภาพ 16 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 17 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 18 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันและจัดบรรยายให้กับผู้ที่สนใจไปเรียนไต้หวัน

 • ภาพ 19 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 20 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College

  เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College (AC) ^^ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญและน้องๆที่ให้ความสนใจด้วยนะคะ

 • ภาพ 21 จาก40ภาพจัดงานแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ณ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

  เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆ ทางโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านและน้องๆทุกคนด้วยนะคะ ^ ^

 • ภาพ 22 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 23 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 24 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 25 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 26 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 27 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 28 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 29 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College

  เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College (AC) ^^ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญและน้องๆที่ให้ความสนใจด้วยนะคะ

 • ภาพ 30 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 31 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก"

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เปิดประตูสู่เอเชียตะวันออก" ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจิวไล่ เลขานุการเอกแผนกการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรวิทย์ ไชตสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาร่วมเสวนาในครั้งนี้

 • ภาพ 32 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 33 จาก40ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และหน่วยงาน Elite Study in Taiwan (ESIT) Project Office ได้ร่วมจัดบรรยายการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้แก่นิสิตและอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 200 คน

 • ภาพ 34 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 35 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 36 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันและจัดบรรยายให้กับผู้ที่สนใจไปเรียนไต้หวัน

 • ภาพ 37 จาก40มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ Job & Education Fair 2016 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ภาพ 38 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการศึกษาต่อไต้หวันและจัดบรรยายให้กับผู้ที่สนใจไปเรียนไต้หวัน

 • ภาพ 39 จาก40 ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)

  เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (เชียงใหม่)ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL ให้กับน้องๆชาวเหนือ ^ ^ ปล.ขอให้สอบผ่านทุกคนเลยนะ

 • ภาพ 40 จาก40ภาพบรรยายกาศการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College

  เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยได้ดำเนินการจัดแนะแนว "การศึกษาต่อไต้หวัน" ให้กับน้องๆทางโรงเรียนอัสสัมชัญ: Assumption College (AC) ^^ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญและน้องๆที่ให้ความสนใจด้วยนะคะ