ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย

 

 

มารู้จักศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันกันเถอะjob fair 20170310-11_๑๗๐๓๒๓_0005.jpg job fair 20170310-11_๑๗๐๓๒๓_0016.jpg

 

                 ภายใต้โครงการการรับสมัครนักเรียนต่างชาติมาศึกษาที่ไต้หวัน และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ กระทรวงการศึกษาธิการไต้หวันจึงได้เสนอ โครงการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันในต่างประเทศ โดยแรกเริ่ม ประเทศไทยมีศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันอยู่สองแห่งในประเทศไทย คือศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันกรุงเทพที่อยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน(Nation Taiwan Normal University)และศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันเชียงใหม่ ที่อยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติจงซิง(National Chung Hsing University) ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง(National Pingtung University of Science and Technology)ได้เข้ามาดูแลศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันทั้ง 2 แห่ง และในเดือนพฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง(National Pingtung University of Science and Technology)ได้จัดตั้งศูนย์ฯขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นอีกแห่ง ดังนั้นศูนย์ฯจึงมีสำนักงานทั้งหมด 3 แห่ง คือ

  • ประจำกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  • ประจำเขตภาคเหนือ  ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
  • ประจำเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
 

  

โดยทางศูนย์ฯมีภารกิจดังต่อไปนี้

1.ด้านการศึกษาต่อไต้หวัน

บริการให้ความสะดวกในข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวันแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษาต่อไต้หวัน เช่น การศึกษาต่อระดับปริญญา การศึกษาภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้น หรือโครงการเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นต้น ให้คำแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัย คณะสาขาวิชาเรียน การสมัครทุนการศึกษา การเตรียมเอกสารในการสมัครต่างๆและแนะนำข้อมูลวิธีการรับรองเอกสารสำคัญเป็นต้น

2.ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างหน่วยงานไทยและไต้หวัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลื่ยนทางวิชาการ เรียนรู้จุดเด่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบัน นำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

3.ด้านการส่งเสริมระบบอุดมศึกษาไต้หวัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไต้หวันที่เดินทางมาจัด "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน"เพื่อความสะดวกแก่นิสิตนักศึกษาไทยในการรับทราบข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อไต้หวัน

4.ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

เปิดคอร์สเรียนภาษาจีนตัวเต็มให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในไทยได้สมัครเข้าเรียน เช่น คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน คอร์สภาษาจีนระดับกลาง คอร์สอ่านเขียน เป็นต้น 

5.บริการติดต่อประสานงานอื่นๆ

  

106_0.3.21 KU_๑๗๐๓๒๓_0012.jpg 1485252436678.jpg


 

 

 

Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: