สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL

 

 

 

 

การการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC)

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการสาธารัฐจีน(ไต้หวัน)

 

          Pic3.1.pngPic4.png

 

      

 

     

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL

ใบรับรองเสริมความสามารถสำหรับท่านที่ประสงค์จะไปทำงานที่ไต้หวัน


Pic8.1.png

                  

Pic9.png

 รายละเอียดเพิ่มเติม :http://www.tw.org/tocfl/  

เว็บไซต์ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ:http://www.sc-top.org.tw/mocktest.php

 

 

 

 

      


Comments (0)

Post a Comment
* Your Name:
* Your Email:
(not publicly displayed)
Reply Notification:
Approval Notification:
Website:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image:
* Message: